top of page

In Memoriam Martin Snapper

Op 28 maart overleed ons Erelid Martin Snapper.

Op de kaart schreef zijn familie

“ons blijft de herinnering aan jouw manier van leven,

jezelf ontzien, aan de mensen geven”

Bij Gemeentebelangen hebben we Martin ook zo

ervaren. Een steun en toeverlaat en ook vraagbaak

en kennisbank voor ons.

Martin kwam vanuit Brabant in Buinerveen wonen.

Hij was in Brabant  wethouder geweest en uiteraard voor een lokale partij. In 1988 werd Martin lid van Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Hij kwam binnen met heel veel bestuurlijke ervaring en heeft daarmee een bijzondere bijdrage geleverd aan Gemeentebelangen.

 

Hij wilde geen raadslid worden, maar was altijd aanwezig en altijd stond hij als “lijstduwer” op onze kandidatenlijst bij de verkiezingen.  Ook in 2022 was dat het geval en hij haalde daarbij 35 stemmen, goed voor de 17e plaats. Zijn inbreng was dat hij goed wist te evalueren en zeker ook te relativeren, waar spannende en ingewikkelde items op de agenda stonden.

Ook was hij vaak samen met Mary aanwezig bij de bedrijfsbezoeken die wij als Gemeentebelangers bij de ondernemers in onze Gemeente brachten.

Hij volgde in 2002 Wim Balijon op als voorzitter en bleef dat tot 2008.

Ook daarna bleef Martin actief bij Gemeentebelangen, zij het zo langzamerhand wat meer op de achtergrond. 

Namens Gemeentebelangen Borger-Odoorn wensen we Mary, verdere familie en vrienden veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd.

Scherm­afbeelding 2024-04-10 om 07.44.04.png

Gemeentebelangen Borger-Odoorn schrikt van kosten Gemeentehuis

Speelt geld geen rol op het gemeentehuis van Borger-Odoorn?

 

Afgelopen week werden alle politieke partijen bijgepraat over de plannen die dit college heeft voor de renovatie van het gemeentehuis in Exloo.

Omdat het gebouw niet meer voldoet aan de klimatologische- en energie-technische eisen van deze tijd, wil het college een modernisering van het gemeentehuis uitvoeren. Tot zover niets raars. Met in het achterhoofd de wettelijke eis dat in 2030 alle overheidsgebouwen minimaal energielabel A moeten hebben, begrijpt iedereen dat er een plan moet worden gemaakt. Onderdeel van dit plan was ook, naast het optimaliseren van de werkplekken van de ambtelijke organisatie, om een nieuwe raadszaal te ontwerpen, op een andere plek in het gemeentehuis.

Eind vorig jaar vroeg het college aan de raad in te stemmen met een budget van bijna 5 miljoen euro voor dit plan.

Gemeentebelangen Borger-Odoorn begreep de noodzaak om de werkplekken te optimaliseren, maar vroeg zich ook af waarom de raadszaal zo nodig verplaatst moest worden. “Het wordt er te warm” was de boodschap. Dit vonden wij geen voldoende argument om zoveel belastinggeld uit te geven en dus stemde Gemeentebelangen Borger-Odoorn tegen dit plan. Maar, zoals dat gaat als je in de oppositie zit, het plan werd door de coalitiepartijen toch aangenomen.

 

Nu naar de bijpraatsessie van afgelopen week: tot onze schrik bleek opeens dat de plannen geen 5 miljoen, maar 10 miljoen gingen kosten! Het dubbele! Dat betekent bijna 200 euro extra per inwoner!

De verantwoordelijk wethouder kwam met een uitleg die Gemeentebelangen Borger-Odoorn niet kan accepteren: de diverse architecten die waren uitgenodigd om een plan te maken, bleken niet op de hoogte te zijn dat het plan moest passen binnen het beschikbare budget van 5 miljoen!

Bovendien bleek dat van de diverse uitgewerkte mogelijkheden die werden gepresenteerd om wat van die 10 miljoen af te knabbelen, er geen één te zijn waarin wèl de werkplekken en de energiehuishouding werden aangepakt, maar waarbij de raadszaal gewoon op dezelfde plek zou blijven. Een gemiste kans!

 

Onmiddellijk gingen onze gedachten een half jaar terug, naar het Sportpark Odoorn: ook daar bleek het college de architect niet te hebben verteld dat er een budget was waar hij binnen moest blijven, en ook daar moest de gemeenteraad het aanvullend benodigde bedrag: “slikken of stikken”. En ook daar stemde Gemeentebelangen Borger-Odoorn toen tegen: wij vinden het principieel onjuist om elke keer weer te accepteren dat gemaakte fouten met extra belastinggeld worden hersteld.

 

Het lijkt erop dat dit college bij voortduring niet de juiste procedure hanteert bij de aanbesteding van dergelijke grote projecten en erop rekent dat de partijen die nu de coalitie vormen, toch wel akkoord zullen gaan met het extra geld dat hiervoor nodig is. Gemeentebelangen Borger-Odoorn vindt dat dit niet te verantwoorden valt naar de inwoners en er zal nog heel wat moeten worden geschaafd aan dit plan voordat wij hier akkoord mee kunnen gaan.

 

Fractie Gemeentebelangen Borger-Odoorn.

Schermafbeelding 2021-09-17 om 09.49.57.png

DOE EEN DONATIE OF WORD LID

Uw bijdrage is belangrijk

Helaas krijgen wij geen overheidssteun en zijn dus afhankelijk van donaties en lidmaatschappen. Wij zijn u erg dankbaar indien u (kleine) donatie aan ons wilt doen toekomen. Natuurlijk vinden we het ook prachtig als u zich wilt aansluiten bij onze club en inschrijft voor een lidmaatschap.

Voetballen in 2e Exloërmond

 

In de raadsvergadering van 14 december 2023 is besproken of de gemeente 150.000 euro wilde uitgeven aan een tijdelijke voorziening voor omkleden en douchen voor de voetbalvereniging De Treffers 16. Elke gemeente is verplicht een sportvereniging te helpen met het realiseren van kleed- en douchevoorzieningen, dat staat vast.

In het verleden zijn er vervelende dingen gebeurd tussen twee voetbalverenigingen in 2e   Exloërmond, maar dat mag natuurlijk geen reden zijn om de een of de ander te bevoordelen. Gemeentebelangen vindt dat iedereen dichtbij huis moet kunnen sporten, sport is belangrijk voor het welzijn van mensen.  Maar... er zijn ook grenzen aan het gebruik van gemeentelijk geld. Ook dat geld kan maar één keer worden uitgegeven en de gemeente heeft ook andere urgente maatschappelijke plichten te vervullen.

Bij de voorbereiding op deze discussie, bleek dat de gemeente niet heeft gewacht op de beslissing van de Raad, maar de containers alvast had gekocht. Dat vond Gemeentebelangen niet kunnen: want het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om geld ter beschikking te stellen en die discussie was nog niet eens gevoerd! Zoals van ons verwacht mag worden spraken we de wethouder hierop aan, en die gaf toe dat zij geen andere opties zag. Gemeentebelangen zag die opties wél: de vereniging zou, zoals ze al jaren doen, zich kunnen omkleden en douchen in de nabijgelegen Hunsow-hal. Of de vereniging had gebruik kunnen maken van de kleedkamers in het dorpshuis, dat tegen de sportvelden aan ligt. Het dorpshuisbestuur had de kleedkamers verschillende keren aangeboden aan de vereniging, maar keer op keer weigerde deze, dus bleef er niet veel keuze over.

Gemeentebelangen vindt dat de gemeente zeker zijn verantwoordelijkheid moet nemen om de sporters de gelegenheid te bieden hun sport uit te oefenen, maar er zijn ook grenzen als je aangeboden opties blijft weigeren. Hoeveel gemeenschapsgeld mag er worden uitgegeven aan hoeveel sportende inwoners? De huidige voetbalvereniging heeft doorlopend moeite om voldoende spelers te vinden om hun elftal te laten voetballen. Zo klein is die. Mag de gemeente daarom voor een tijdelijke voorziening middels containers, die overbodig wordt zodra er een nieuw MFA gebouwd is, opnieuw flink in de portemonnee tasten? Wat ons betreft niet. De balans is daar zoek.

Gemeentebelangen nam haar verantwoordelijkheid en wees de gemeenteraad op de onredelijkheid van deze plannen en stemde dan ook tegen. Helaas houden de coalitiepartijen elkaar zó krampachtig vast, dat er ook nu tóch geld beschikbaar kwam. 

Bijzonder daarbij was ook dat een partij in de vorige raadsvergadering nog hartstochtelijk had gepleit voor een structurele oplossing en geen tijdelijke, nu toch instemde met dit bedrag voor een tijdelijke oplossing.

Het één zeggen, en het andere doen: daar is Gemeentebelangen niet van, wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. U kunt op ons rekenen.

EISSO KRONENBERG

NIEUWE FRACTIEVOORZITTER GEMEENTEBELANGEN BORGER-ODOORN

PERSBERICHT

Odoornerveen, 6 september 2023

Gemeentebelangen Borger-Odoorn heeft een nieuwe fractievoorzitter. Nieuwbakken raadslid, Eisso Kronenberg (65) uit Odoornerveen is afgelopen week door de fractie van Gemeentebelangen verkozen tot fractievoorzitter. Kronenberg volgt daarmee Niek Wind (33) op die onlangs werd voorgedragen als nieuwe wethouder van de gemeente Hoogeveen. 

                                                                                               

Met Kronenberg komt een ervaren manager met zowel lokale, als internationale ervaring in de gemeenteraad van Borger-Odoorn. Hij is op dit moment werkzaam in Den Helder, waar hij met een team werkt aan het ontwerpen van een nieuw, geavanceerd Maritiem Operatie Centrum voor de Koninklijke Marine.  Daarnaast is hij door de jaren heen op verschillende manieren betrokken bij Plaatselijk Belang Odoornerveen waar hij sinds 2005 woont. In 2022 stond Kronenberg op de kandidatenlijst voor Gemeentebelangen, waar hij na de gemeenteraadsverkiezingen als fractie-assistent aan de slag ging. In juli werd hij geïnstalleerd als raadslid, als opvolger van Daan Hooiveld. 

 

‘Nadat bekend werd dat Niek een nieuwe job in Hoogeveen zou krijgen, heb ik een paar dagen goed nagedacht of ik het zag zitten me te kandideren als fractievoorzitter. Dat heb ik uiteindelijk gedaan en ik ben blij dat de fractie van Gemeentebelangen haar vertrouwen in mij heeft uitgesproken. Ik wens Niek ontzettend veel plezier en succes in Hoogeveen. Zijn vertrek is een aderlating voor ons, maar voor Hoogeveen is hij een grote aanwinst’, aldus Kronenberg. 

Niek Wind:‘Met Eisso krijgt Gemeentebelangen een rustige, doortastende fractievoorzitter. Een fractievoorzitter die goed in contact staat met de lokale samenleving, die snapt en voelt dat politiek gaat om samen met inwoners de volgende stap te zetten.’ 

 

Naast een nieuwe fractievoorzitter heeft de fractie van Gemeentebelangen Heidi Edens (52) naar voren geschoven als plaatsvervangend-fractievoorzitter. Edens is sinds deze bestuursperiode actief als gemeenteraadslid en staat als een echte Gemeentebelanger met de voeten in de lokale klei. Zij is al actief in de commissie Financiën en heeft in de afgelopen periode laten zien zich vast te kunnen bijten in dossiers. De zetel die Wind bij Gemeentebelangen achterlaat, zal worden opgevuld door huidig fractieassistent, Chris Bol (46) uit Valthermond. 

gemeentebelangen lijst 1 logo.jpg

AUKJE WOLF PARK KRIJGT JAARLIJKS ONDERHOUD DANKZIJ MOTIE GEMEENTEBELANGEN

Het Aukje Wolf Park in Valthermond krijgt vanaf 2024 ieder jaar onderhoud. In de raadsvergadering van 22 juni werd een motie, op initiatief van Gemeentebelangen Borger-Odoorn, door de gemeenteraad aangenomen. Gemeentebelangen en de andere indieners vroegen het college om structureel budget op te nemen voor het onderhoud van het Aukje Wolf Park. ‘We vinden het van grote cultuurhistorische waarde dat dit park behouden blijft voor Borger-Odoorn, daarom zijn we dan ook blij dat het park voortaan ieder jaar netjes zal worden bijgehouden’, zegt Niek Wind, fractievoorzitter van Gemeentebelangen.

 

In de Kadernota 2024 deed het college van Borger-Odoorn het voorstel om voor volgend jaar eenmalige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het Aukje Wolf Park in Valthermond. Wind van Gemeentebelangen liet bij het indienen van de motie blijken een eenmalige onderhoudsbeurt niet te zien zitten: ‘Als je zo’n mooi park wilt behouden, dan staat een eenmalige investering in principe gelijk aan geld versnipperen, daarom is het noodzakelijk het park ieder jaar bij te houden’.

Voor 2024 zal er flinke inhaalslag worden gemaakt op het gebied van onderhoud. Het college van Borger-Odoorn zal in 2024 108.000 euro investeren in het renoveren van het park in Valthermond. Dat zou inhouden dat er vanaf 2025 ‘slechts’ 8000 euro nodig zou zijn voor jaarlijks onderhoud. ‘Als je nu eenmalig investeert, kan je door een kleine jaarlijkse bijdrage er dan ook voor zorgen dat het park voor eenieder aantrekkelijk blijft om in rond te dwalen en te genieten van de natuur’, besluit Wind.

Bagger

SPECIFIEK AANDACHT VOOR PLATTELANDSWEGEN NA MOTIE GEMEENTEBELANGEN EN LEEFBAAR BORGER-ODOORN

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2024 op 22 juni dienden Gemeentebelangen Borger-Odoorn en Leefbaar Borger-Odoorn gezamenlijk een motie in met als doel een apart budget op te nemen op de gemeentelijke begroting dat specifiek gereserveerd moet worden voor het onderhoud van plattelandswegen. Deze motie werd met een ruime raadsmeerderheid aangenomen.

 

Naar aanleiding van het debat dat Gemeentebelangen een maand geleden heeft aangezwengeld nadat een inwoner van Odoornerveen zijn zorgen had geuit over de staat van de Zijtak in zijn dorp, hebben de fracties van Gemeentebelangen en Leefbaar Borger-Odoorn de handen ineen geslagen door een motie op te stellen. ‘We zijn blij met de steun die de fractie van Leefbaar uitsprak toen ons fractielid Eisso Kronenberg de problematiek aan de Zijtak bespreekbaar maakte, we hebben na die vergadering dan ook contact met elkaar opgenomen en zijn samen tot deze motie gekomen’, aldus fractievoorzitter Niek Wind van Gemeentebelangen. 

 

Op meerdere plekken in Borger-Odoorn is de staat van onderhoud van plattelandswegen beneden peil. Daarom investeerde de gemeenteraad in 2021 al eens 250.000 euro incidenteel extra voor plattelandswegen bovenop het structurele wegenbudget van 400.000 euro. De motie van Gemeentebelangen en Leefbaar zorgt er dus voor dat er meer duidelijkheid en zicht komt op de investeringen die specifiek worden gedaan op het gebied van plattelandswegen. 

 

‘Zo kunnen we er als raad beter op sturen wanneer en waar we bijvoorbeeld een inhaalslag willen maken als het gaat om plattelandswegen in ons wegennetwerk, want we willen natuurlijk niet dat een wielrenner of motorrijder met een van zijn banden in een diep gat komt met alle gevolgen van dien, of dat men zijn auto stuk rijdt op een slechte berm’, besluit Wind.

gemeentebelangen lijst 1 logo.jpg
bottom of page