top of page
meel

RTV DRENTHE - Rien Kort 

De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft een spoeddebat aangevraagd over

drugsgebruik.

De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft een spoeddebat

aangevraagd om de zorgen over het drugsgebruik onder jongeren te

bespreken. Eisso Kronenberg (Gemeentebelangen) bracht dat verzoek

vanavond in tijdens de gemeenteraadsvergadering. Als reden wees hij

naar het nieuws dat RTV Drenthe eerder vandaag naar buiten bracht.

 

Drie fracties binnen de gemeenteraad tonen zich bezorgd over het

drugsgebruik in Borger-Odoorn. Een drietal jongeren uit Valthermond zijn

voor enige tijd in een verslavingskliniek beland. De regionale omroep sprak

met enkele ex-gebruikers die wezen op gebruik onder meer bij lokale

sportclubs in Borger en Valthermond en een horecazaak in Borger.

Een van de jongeren die RTV Drenthe sprak meldde dat het makkelijker is

'voor iemand van 14 jaar om aan drugs te komen dan aan drank.'

Volgens Kronenberg is er een drempel overschreden en dient er snel een

geschikte datum te worden geprikt. De vrees bij het raadslid is dat

drugsgebruik genormaliseerd lijkt te zijn geraakt bij jongeren.

Verder sprak hij van een onbehagelijk gevoel dat bij inwoners is ontstaan.

"Wij hebben gesproken met mensen die in de avond hun huis niet meer uit

durven. Ze zijn bang voor types met hoodies die hen mogelijk wat aan

doen." Mensen worden vervolgens sceptisch omdat ze het gevoel hebben

dat gemeente en politie niets doen, aldus Kronenberg.

Voor het aanvragen van een spoeddebat moet minstens een vijfde van de

raad akkoord gaan. Burgemeester Jan Seton constateerde dat dit het geval

is. Het spoeddebat zal plaatsvinden op donderdag 2 november.

Borger-Odoorn gaat spoeddebat houden over drugsgebruik

jongeren

EISSO KRONENBERG

NIEUWE FRACTIEVOORZITTER GEMEENTEBELANGEN BORGER-ODOORN

PERSBERICHT

Odoornerveen, 6 september 2023

Gemeentebelangen Borger-Odoorn heeft een nieuwe fractievoorzitter. Nieuwbakken raadslid, Eisso Kronenberg (65) uit Odoornerveen is afgelopen week door de fractie van Gemeentebelangen verkozen tot fractievoorzitter. Kronenberg volgt daarmee Niek Wind (33) op die onlangs werd voorgedragen als nieuwe wethouder van de gemeente Hoogeveen. 

                                                                                               

Met Kronenberg komt een ervaren manager met zowel lokale, als internationale ervaring in de gemeenteraad van Borger-Odoorn. Hij is op dit moment werkzaam in Den Helder, waar hij met een team werkt aan het ontwerpen van een nieuw, geavanceerd Maritiem Operatie Centrum voor de Koninklijke Marine.  Daarnaast is hij door de jaren heen op verschillende manieren betrokken bij Plaatselijk Belang Odoornerveen waar hij sinds 2005 woont. In 2022 stond Kronenberg op de kandidatenlijst voor Gemeentebelangen, waar hij na de gemeenteraadsverkiezingen als fractie-assistent aan de slag ging. In juli werd hij geïnstalleerd als raadslid, als opvolger van Daan Hooiveld. 

 

‘Nadat bekend werd dat Niek een nieuwe job in Hoogeveen zou krijgen, heb ik een paar dagen goed nagedacht of ik het zag zitten me te kandideren als fractievoorzitter. Dat heb ik uiteindelijk gedaan en ik ben blij dat de fractie van Gemeentebelangen haar vertrouwen in mij heeft uitgesproken. Ik wens Niek ontzettend veel plezier en succes in Hoogeveen. Zijn vertrek is een aderlating voor ons, maar voor Hoogeveen is hij een grote aanwinst’, aldus Kronenberg. 

Niek Wind:‘Met Eisso krijgt Gemeentebelangen een rustige, doortastende fractievoorzitter. Een fractievoorzitter die goed in contact staat met de lokale samenleving, die snapt en voelt dat politiek gaat om samen met inwoners de volgende stap te zetten.’ 

 

Naast een nieuwe fractievoorzitter heeft de fractie van Gemeentebelangen Heidi Edens (52) naar voren geschoven als plaatsvervangend-fractievoorzitter. Edens is sinds deze bestuursperiode actief als gemeenteraadslid en staat als een echte Gemeentebelanger met de voeten in de lokale klei. Zij is al actief in de commissie Financiën en heeft in de afgelopen periode laten zien zich vast te kunnen bijten in dossiers. De zetel die Wind bij Gemeentebelangen achterlaat, zal worden opgevuld door huidig fractieassistent, Chris Bol (46) uit Valthermond. 

gemeentebelangen lijst 1 logo.jpg

AUKJE WOLF PARK KRIJGT JAARLIJKS ONDERHOUD DANKZIJ MOTIE GEMEENTEBELANGEN

Het Aukje Wolf Park in Valthermond krijgt vanaf 2024 ieder jaar onderhoud. In de raadsvergadering van 22 juni werd een motie, op initiatief van Gemeentebelangen Borger-Odoorn, door de gemeenteraad aangenomen. Gemeentebelangen en de andere indieners vroegen het college om structureel budget op te nemen voor het onderhoud van het Aukje Wolf Park. ‘We vinden het van grote cultuurhistorische waarde dat dit park behouden blijft voor Borger-Odoorn, daarom zijn we dan ook blij dat het park voortaan ieder jaar netjes zal worden bijgehouden’, zegt Niek Wind, fractievoorzitter van Gemeentebelangen.


In de Kadernota 2024 deed het college van Borger-Odoorn het voorstel om voor volgend jaar eenmalige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het Aukje Wolf Park in Valthermond. Wind van Gemeentebelangen liet bij het indienen van de motie blijken een eenmalige onderhoudsbeurt niet te zien zitten: ‘Als je zo’n mooi park wilt behouden, dan staat een eenmalige investering in principe gelijk aan geld versnipperen, daarom is het noodzakelijk het park ieder jaar bij te houden’.

Voor 2024 zal er flinke inhaalslag worden gemaakt op het gebied van onderhoud. Het college van Borger-Odoorn zal in 2024 108.000 euro investeren in het renoveren van het park in Valthermond. Dat zou inhouden dat er vanaf 2025 ‘slechts’ 8000 euro nodig zou zijn voor jaarlijks onderhoud. ‘Als je nu eenmalig investeert, kan je door een kleine jaarlijkse bijdrage er dan ook voor zorgen dat het park voor eenieder aantrekkelijk blijft om in rond te dwalen en te genieten van de natuur’, besluit Wind.

-----------------------------------------------

Bagger

SPECIFIEK AANDACHT VOOR PLATTELANDSWEGEN NA MOTIE GEMEENTEBELANGEN EN LEEFBAAR BORGER-ODOORN

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2024 op 22 juni dienden Gemeentebelangen Borger-Odoorn en Leefbaar Borger-Odoorn gezamenlijk een motie in met als doel een apart budget op te nemen op de gemeentelijke begroting dat specifiek gereserveerd moet worden voor het onderhoud van plattelandswegen. Deze motie werd met een ruime raadsmeerderheid aangenomen.


Naar aanleiding van het debat dat Gemeentebelangen een maand geleden heeft aangezwengeld nadat een inwoner van Odoornerveen zijn zorgen had geuit over de staat van de Zijtak in zijn dorp, hebben de fracties van Gemeentebelangen en Leefbaar Borger-Odoorn de handen ineen geslagen door een motie op te stellen. ‘We zijn blij met de steun die de fractie van Leefbaar uitsprak toen ons fractielid Eisso Kronenberg de problematiek aan de Zijtak bespreekbaar maakte, we hebben na die vergadering dan ook contact met elkaar opgenomen en zijn samen tot deze motie gekomen’, aldus fractievoorzitter Niek Wind van Gemeentebelangen. 


Op meerdere plekken in Borger-Odoorn is de staat van onderhoud van plattelandswegen beneden peil. Daarom investeerde de gemeenteraad in 2021 al eens 250.000 euro incidenteel extra voor plattelandswegen bovenop het structurele wegenbudget van 400.000 euro. De motie van Gemeentebelangen en Leefbaar zorgt er dus voor dat er meer duidelijkheid en zicht komt op de investeringen die specifiek worden gedaan op het gebied van plattelandswegen. 


‘Zo kunnen we er als raad beter op sturen wanneer en waar we bijvoorbeeld een inhaalslag willen maken als het gaat om plattelandswegen in ons wegennetwerk, want we willen natuurlijk niet dat een wielrenner of motorrijder met een van zijn banden in een diep gat komt met alle gevolgen van dien, of dat men zijn auto stuk rijdt op een slechte berm’, besluit Wind.

gemeentebelangen lijst 1 logo.jpg
bottom of page