top of page

Gemeentebelangen Borger-Odoorn ondersteunt het “goud” van het Hunebedcentrum.

IMG_0260.jpeg

De hunebedden zijn zonder twijfel de grootste trekpleister van Borger-Odoorn. 

In Drenthe hebben we er meer dan 50 en vlakbij het grootste daarvan is ooit, in een oud boerderijtje, begonnen met het beschermen van dit historisch erfgoed.

Hoog tijd voor Gemeentebelangen Borger-Odoorn om eens op werkbezoek te gaan om een beter beeld te krijgen van alle aspecten die bij de exploitatie een rol spelen. De bevlogen directeur Harrie Wolters neemt ons graag op sleeptouw.

Het grootste hunebed is natuurlijk het startpunt van deze reis die door tijdperken, landen en volken voert, maar ook langs vele organisaties en instellingen in de regio en ver daarbuiten die banden hebben met het hunebedcentrum.

Wist u eigenlijk dat er in Denemarken, Zweden en Duitsland veel meer hunebedden staan dan in Drenthe? 

 

Tijdens ons bezoek werd duidelijk dat weinigen van ons zich realiseerden wat het hunebedcentrum allemaal doet; het heeft ook niet alleen een museumfunctie, maar is meer een belevingscentrum met uitgebreide expertise waar zelfs universiteiten in binnen- en buitenland mee samen willen werken. Er wordt nog steeds nieuw onderzoek uitgevoerd naar de leefomgeving rondom de hunebedden en er ontstaat nog steeds nieuw bewijs voor nieuwe theorieën. 

We kunnen zelfs stellen dat Borger het oudste dorp van Nederland is! Al 5400 jaar is dit een bewoonde plaats geweest, steeds door andere volken, die andere culturen en gebruiken hadden. Steeds zijn er naast de door vorige volken gebruikte gronden, nieuwe leefplaatsen ontstaan, waardoor er een verschuivend dorp ontstond. Dat is aangetoond door het onderzoek van de gronden rond bijv. de wijk Daalkampen, waarbij de hunebedden centraal hebben gestaan. 

 

Het hunebedcentrum heeft ook een educatieve functie; kinderen kunnen zien, voelen, ruiken en zelf meedoen met een nagebootste werkelijkheid van de oertijd. 

Ook heeft het hunebedcentrum een sociaal-maatschappelijke functie waarin o.a. wordt samengewerkt met bijvoorbeeld het Sociaal Team Borger-Odoorn, met scholen, er zijn  leer-werk trajecten afgesproken en er is ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Er werken 14 betaalde krachten, terwijl er meer dan 250 vrijwilligers doorlopend bezig zijn met onderhoud aan terreinen en gebouwen, uitleg geven, actueel houden van de tentoonstellingen, de winkel en de balie bemannen en voorlichting geven door het hele land. Er zijn zelfs acteurs die laten zien hoe je vuur maakt en met pijl en boog kunt jagen.

 

Ook een belangrijk en steeds belangrijkere bron van voorlichting, informatie en vermaak, is de website van het hunebedcentrum. Er wordt van alles gedaan om deze actueel en modern te houden. Omdat de jeugd steeds minder geduld lijkt te hebben, is er speciale aandacht voor snelle en interactieve presentatie.

 

Natuurlijk heeft het Hunebedcentrum regelmatig uitdagingen om de financiën onder controle te houden. De bezoekers moeten voor de inkomsten zorgen, aangevuld met enkele subsidies van gemeente en provincie. Per jaar komen er ongeveer 80.000 betalende bezoekers, maar sommige delen zijn ook zonder te betalen te bezoeken, zoals het grootste hunebed zelf. Dat doen ook nog eens 250.000 bezoekers. Met die aantallen kan men het hoofd nèt boven water houden, maar bedenk dan maar eens wat de corona-epidemie voor impact heeft gehad!

 

Een gevleugelde kreet in de politiek als het over toerisme in onze gemeente gaat, is: “Behoud het goud”. 

Gemeentebelangen Borger-Odoorn begrijpt nu ook precies waarom het belangrijk is om het “goud” van het Hunebedcentrum te behouden en zal zich daar in de toekomst zeker voor inzetten. 

Foto: Week in Week uit

Gemeentebelangen Borger-Odoorn op de bres voor veilige wegen en verantwoord budgetbeheer.

 

Op 20 juni stond er iets belangrijks op de agenda van onze gemeenteraad: de Kadernota, waarin we beslissen hoe we in 2025 ons geld gaan uitgeven. Wij, Gemeentebelangen Borger-Odoorn, hadden hier natuurlijk een stevige mening over. We willen dat elk dubbeltje goed besteed wordt, zeker nu onze mooie plattelandswegen schreeuwen om aandacht. Met een achterstand van meer dan 9 miljoen in onderhoud kunnen we niet anders dan actie ondernemen.

 

Wij geloven in veilige en toegankelijke wegen waarop onze kinderen, toeristen en jijzelf zonder zorgen kunnen fietsen of rijden. Daarom hebben we voorgesteld om nu echt te beginnen met het opknappen van deze wegen. In de politieke arena kregen we bijval van drie partijen die ook de noodzaak van betere wegen zagen. Maar toen het erop aankwam, was het alleen D66 die naast ons stond. Samen met ons stemden zij voor ons amendement om hier werk van te maken.

 

Nu, waar komt het geld vandaan? Dat is altijd de hamvraag. Het college wilde miljoenen uitgeven aan de verbouwing van het gemeentehuis en aan een nieuw multifunctioneel gebouw in 2e Exloërmond. Maar is dat nu echt nodig? De raadszaal wordt amper gebruikt, en wij vinden dat we dat geld beter kunnen gebruiken voor onze wegen.

 

En over het multifunctioneel gebouw in 2e Exloërmond: het onderzoek naar de haalbaarheid is nog niet eens afgerond! We hebben al gezien hoe soortgelijke projecten in andere dorpen voor hoofdpijn zorgen door financiële en organisatorische problemen. Ja, we willen fantastische scholen en kinderopvang, maar laten we eerst zorgen dat we weten waar we aan beginnen, voordat we het geld van onze gemeenschap uitgeven.

 

Tot onze frustratie was de coalitie niet bereid tot een open discussie. Ze leken hun besluit al genomen te hebben, en onze goed onderbouwde argumenten werden terzijde geschoven. Dat is een bittere pil, zeker omdat wij de belangen van bijna de helft van alle inwoners vertegenwoordigen. Maar wees gerust: Gemeentebelangen Borger-Odoorn geeft niet op. We blijven vechten voor wat juist is, voor jullie en voor onze gemeente. Jullie vertrouwen is onze drijfveer! Samen maken we onze gemeente beter en veiliger.

Image by Ries Bosch

Gemeentebelangen Borger-Odoorn schrikt van kosten Gemeentehuis

Speelt geld geen rol op het gemeentehuis van Borger-Odoorn?

 


Afgelopen week werden alle politieke partijen bijgepraat over de plannen die dit college heeft voor de renovatie van het gemeentehuis in Exloo.
Omdat het gebouw niet meer voldoet aan de klimatologische- en energie-technische eisen van deze tijd, wil het college een modernisering van het gemeentehuis uitvoeren. Tot zover niets raars. Met in het achterhoofd de wettelijke eis dat in 2030 alle overheidsgebouwen minimaal energielabel A moeten hebben, begrijpt iedereen dat er een plan moet worden gemaakt. Onderdeel van dit plan was ook, naast het optimaliseren van de werkplekken van de ambtelijke organisatie, om een nieuwe raadszaal te ontwerpen, op een andere plek in het gemeentehuis.
Eind vorig jaar vroeg het college aan de raad in te stemmen met een budget van bijna 5 miljoen euro voor dit plan.
Gemeentebelangen Borger-Odoorn begreep de noodzaak om de werkplekken te optimaliseren, maar vroeg zich ook af waarom de raadszaal zo nodig verplaatst moest worden. “Het wordt er te warm” was de boodschap. Dit vonden wij geen voldoende argument om zoveel belastinggeld uit te geven en dus stemde Gemeentebelangen Borger-Odoorn tegen dit plan. Maar, zoals dat gaat als je in de oppositie zit, het plan werd door de coalitiepartijen toch aangenomen.
 
Nu naar de bijpraatsessie van afgelopen week: tot onze schrik bleek opeens dat de plannen geen 5 miljoen, maar 10 miljoen gingen kosten! Het dubbele! Dat betekent bijna 200 euro extra per inwoner!
De verantwoordelijk wethouder kwam met een uitleg die Gemeentebelangen Borger-Odoorn niet kan accepteren: de diverse architecten die waren uitgenodigd om een plan te maken, bleken niet op de hoogte te zijn dat het plan moest passen binnen het beschikbare budget van 5 miljoen!
Bovendien bleek dat van de diverse uitgewerkte mogelijkheden die werden gepresenteerd om wat van die 10 miljoen af te knabbelen, er geen één te zijn waarin wèl de werkplekken en de energiehuishouding werden aangepakt, maar waarbij de raadszaal gewoon op dezelfde plek zou blijven. Een gemiste kans!
 
Onmiddellijk gingen onze gedachten een half jaar terug, naar het Sportpark Odoorn: ook daar bleek het college de architect niet te hebben verteld dat er een budget was waar hij binnen moest blijven, en ook daar moest de gemeenteraad het aanvullend benodigde bedrag: “slikken of stikken”. En ook daar stemde Gemeentebelangen Borger-Odoorn toen tegen: wij vinden het principieel onjuist om elke keer weer te accepteren dat gemaakte fouten met extra belastinggeld worden hersteld.
 
Het lijkt erop dat dit college bij voortduring niet de juiste procedure hanteert bij de aanbesteding van dergelijke grote projecten en erop rekent dat de partijen die nu de coalitie vormen, toch wel akkoord zullen gaan met het extra geld dat hiervoor nodig is. Gemeentebelangen Borger-Odoorn vindt dat dit niet te verantwoorden valt naar de inwoners en er zal nog heel wat moeten worden geschaafd aan dit plan voordat wij hier akkoord mee kunnen gaan.
 
Fractie Gemeentebelangen Borger-Odoorn.

Schermafbeelding 2021-09-17 om 09.49.57.png

DOE EEN DONATIE OF WORD LID

Uw bijdrage is belangrijk

Helaas krijgen wij geen overheidssteun en zijn dus afhankelijk van donaties en lidmaatschappen. Wij zijn u erg dankbaar indien u (kleine) donatie aan ons wilt doen toekomen. Natuurlijk vinden we het ook prachtig als u zich wilt aansluiten bij onze club en inschrijft voor een lidmaatschap.

Voetballen in 2e Exloërmond

 

In de raadsvergadering van 14 december 2023 is besproken of de gemeente 150.000 euro wilde uitgeven aan een tijdelijke voorziening voor omkleden en douchen voor de voetbalvereniging De Treffers 16. Elke gemeente is verplicht een sportvereniging te helpen met het realiseren van kleed- en douchevoorzieningen, dat staat vast.

In het verleden zijn er vervelende dingen gebeurd tussen twee voetbalverenigingen in 2e   Exloërmond, maar dat mag natuurlijk geen reden zijn om de een of de ander te bevoordelen. Gemeentebelangen vindt dat iedereen dichtbij huis moet kunnen sporten, sport is belangrijk voor het welzijn van mensen.  Maar... er zijn ook grenzen aan het gebruik van gemeentelijk geld. Ook dat geld kan maar één keer worden uitgegeven en de gemeente heeft ook andere urgente maatschappelijke plichten te vervullen.

Bij de voorbereiding op deze discussie, bleek dat de gemeente niet heeft gewacht op de beslissing van de Raad, maar de containers alvast had gekocht. Dat vond Gemeentebelangen niet kunnen: want het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om geld ter beschikking te stellen en die discussie was nog niet eens gevoerd! Zoals van ons verwacht mag worden spraken we de wethouder hierop aan, en die gaf toe dat zij geen andere opties zag. Gemeentebelangen zag die opties wél: de vereniging zou, zoals ze al jaren doen, zich kunnen omkleden en douchen in de nabijgelegen Hunsow-hal. Of de vereniging had gebruik kunnen maken van de kleedkamers in het dorpshuis, dat tegen de sportvelden aan ligt. Het dorpshuisbestuur had de kleedkamers verschillende keren aangeboden aan de vereniging, maar keer op keer weigerde deze, dus bleef er niet veel keuze over.

Gemeentebelangen vindt dat de gemeente zeker zijn verantwoordelijkheid moet nemen om de sporters de gelegenheid te bieden hun sport uit te oefenen, maar er zijn ook grenzen als je aangeboden opties blijft weigeren. Hoeveel gemeenschapsgeld mag er worden uitgegeven aan hoeveel sportende inwoners? De huidige voetbalvereniging heeft doorlopend moeite om voldoende spelers te vinden om hun elftal te laten voetballen. Zo klein is die. Mag de gemeente daarom voor een tijdelijke voorziening middels containers, die overbodig wordt zodra er een nieuw MFA gebouwd is, opnieuw flink in de portemonnee tasten? Wat ons betreft niet. De balans is daar zoek.

Gemeentebelangen nam haar verantwoordelijkheid en wees de gemeenteraad op de onredelijkheid van deze plannen en stemde dan ook tegen. Helaas houden de coalitiepartijen elkaar zó krampachtig vast, dat er ook nu tóch geld beschikbaar kwam. 

Bijzonder daarbij was ook dat een partij in de vorige raadsvergadering nog hartstochtelijk had gepleit voor een structurele oplossing en geen tijdelijke, nu toch instemde met dit bedrag voor een tijdelijke oplossing.

Het één zeggen, en het andere doen: daar is Gemeentebelangen niet van, wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. U kunt op ons rekenen.

EISSO KRONENBERG

NIEUWE FRACTIEVOORZITTER GEMEENTEBELANGEN BORGER-ODOORN

PERSBERICHT

Odoornerveen, 6 september 2023

Gemeentebelangen Borger-Odoorn heeft een nieuwe fractievoorzitter. Nieuwbakken raadslid, Eisso Kronenberg (65) uit Odoornerveen is afgelopen week door de fractie van Gemeentebelangen verkozen tot fractievoorzitter. Kronenberg volgt daarmee Niek Wind (33) op die onlangs werd voorgedragen als nieuwe wethouder van de gemeente Hoogeveen. 

                                                                                               

Met Kronenberg komt een ervaren manager met zowel lokale, als internationale ervaring in de gemeenteraad van Borger-Odoorn. Hij is op dit moment werkzaam in Den Helder, waar hij met een team werkt aan het ontwerpen van een nieuw, geavanceerd Maritiem Operatie Centrum voor de Koninklijke Marine.  Daarnaast is hij door de jaren heen op verschillende manieren betrokken bij Plaatselijk Belang Odoornerveen waar hij sinds 2005 woont. In 2022 stond Kronenberg op de kandidatenlijst voor Gemeentebelangen, waar hij na de gemeenteraadsverkiezingen als fractie-assistent aan de slag ging. In juli werd hij geïnstalleerd als raadslid, als opvolger van Daan Hooiveld. 

 

‘Nadat bekend werd dat Niek een nieuwe job in Hoogeveen zou krijgen, heb ik een paar dagen goed nagedacht of ik het zag zitten me te kandideren als fractievoorzitter. Dat heb ik uiteindelijk gedaan en ik ben blij dat de fractie van Gemeentebelangen haar vertrouwen in mij heeft uitgesproken. Ik wens Niek ontzettend veel plezier en succes in Hoogeveen. Zijn vertrek is een aderlating voor ons, maar voor Hoogeveen is hij een grote aanwinst’, aldus Kronenberg. 

Niek Wind:‘Met Eisso krijgt Gemeentebelangen een rustige, doortastende fractievoorzitter. Een fractievoorzitter die goed in contact staat met de lokale samenleving, die snapt en voelt dat politiek gaat om samen met inwoners de volgende stap te zetten.’ 

 

Naast een nieuwe fractievoorzitter heeft de fractie van Gemeentebelangen Heidi Edens (52) naar voren geschoven als plaatsvervangend-fractievoorzitter. Edens is sinds deze bestuursperiode actief als gemeenteraadslid en staat als een echte Gemeentebelanger met de voeten in de lokale klei. Zij is al actief in de commissie Financiën en heeft in de afgelopen periode laten zien zich vast te kunnen bijten in dossiers. De zetel die Wind bij Gemeentebelangen achterlaat, zal worden opgevuld door huidig fractieassistent, Chris Bol (46) uit Valthermond. 

gemeentebelangen lijst 1 logo.jpg

AUKJE WOLF PARK KRIJGT JAARLIJKS ONDERHOUD DANKZIJ MOTIE GEMEENTEBELANGEN

Het Aukje Wolf Park in Valthermond krijgt vanaf 2024 ieder jaar onderhoud. In de raadsvergadering van 22 juni werd een motie, op initiatief van Gemeentebelangen Borger-Odoorn, door de gemeenteraad aangenomen. Gemeentebelangen en de andere indieners vroegen het college om structureel budget op te nemen voor het onderhoud van het Aukje Wolf Park. ‘We vinden het van grote cultuurhistorische waarde dat dit park behouden blijft voor Borger-Odoorn, daarom zijn we dan ook blij dat het park voortaan ieder jaar netjes zal worden bijgehouden’, zegt Niek Wind, fractievoorzitter van Gemeentebelangen.

 

In de Kadernota 2024 deed het college van Borger-Odoorn het voorstel om voor volgend jaar eenmalige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het Aukje Wolf Park in Valthermond. Wind van Gemeentebelangen liet bij het indienen van de motie blijken een eenmalige onderhoudsbeurt niet te zien zitten: ‘Als je zo’n mooi park wilt behouden, dan staat een eenmalige investering in principe gelijk aan geld versnipperen, daarom is het noodzakelijk het park ieder jaar bij te houden’.

Voor 2024 zal er flinke inhaalslag worden gemaakt op het gebied van onderhoud. Het college van Borger-Odoorn zal in 2024 108.000 euro investeren in het renoveren van het park in Valthermond. Dat zou inhouden dat er vanaf 2025 ‘slechts’ 8000 euro nodig zou zijn voor jaarlijks onderhoud. ‘Als je nu eenmalig investeert, kan je door een kleine jaarlijkse bijdrage er dan ook voor zorgen dat het park voor eenieder aantrekkelijk blijft om in rond te dwalen en te genieten van de natuur’, besluit Wind.

Bagger

SPECIFIEK AANDACHT VOOR PLATTELANDSWEGEN NA MOTIE GEMEENTEBELANGEN EN LEEFBAAR BORGER-ODOORN

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2024 op 22 juni dienden Gemeentebelangen Borger-Odoorn en Leefbaar Borger-Odoorn gezamenlijk een motie in met als doel een apart budget op te nemen op de gemeentelijke begroting dat specifiek gereserveerd moet worden voor het onderhoud van plattelandswegen. Deze motie werd met een ruime raadsmeerderheid aangenomen.

 

Naar aanleiding van het debat dat Gemeentebelangen een maand geleden heeft aangezwengeld nadat een inwoner van Odoornerveen zijn zorgen had geuit over de staat van de Zijtak in zijn dorp, hebben de fracties van Gemeentebelangen en Leefbaar Borger-Odoorn de handen ineen geslagen door een motie op te stellen. ‘We zijn blij met de steun die de fractie van Leefbaar uitsprak toen ons fractielid Eisso Kronenberg de problematiek aan de Zijtak bespreekbaar maakte, we hebben na die vergadering dan ook contact met elkaar opgenomen en zijn samen tot deze motie gekomen’, aldus fractievoorzitter Niek Wind van Gemeentebelangen. 

 

Op meerdere plekken in Borger-Odoorn is de staat van onderhoud van plattelandswegen beneden peil. Daarom investeerde de gemeenteraad in 2021 al eens 250.000 euro incidenteel extra voor plattelandswegen bovenop het structurele wegenbudget van 400.000 euro. De motie van Gemeentebelangen en Leefbaar zorgt er dus voor dat er meer duidelijkheid en zicht komt op de investeringen die specifiek worden gedaan op het gebied van plattelandswegen. 

 

‘Zo kunnen we er als raad beter op sturen wanneer en waar we bijvoorbeeld een inhaalslag willen maken als het gaat om plattelandswegen in ons wegennetwerk, want we willen natuurlijk niet dat een wielrenner of motorrijder met een van zijn banden in een diep gat komt met alle gevolgen van dien, of dat men zijn auto stuk rijdt op een slechte berm’, besluit Wind.

gemeentebelangen lijst 1 logo.jpg
bottom of page