top of page
gemeentebelangen lijst 1 logo.jpg
Home: Tekst

GEMEENTEBELANGEN BORGER-ODOORN REIKT HAND AAN COLLEGE

juni 2023

Tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdag 1 juni stond de cultuurnota ‘Cultuur blijft verbinden’ op de agenda. Gemeentebelangen Borger-Odoorn onderstreept deze naamgeving als geen ander. Cultuur is een goed waar we zuinig op moeten zijn en wat onze inwoners inderdaad met elkaar kan verbinden. 

In de nota wordt vooral de verbinding gemaakt met het sociaal domein. De inzet op 'Meer muziek in de klas' juicht Gemeentebelangen van harte toe. 'Maar dan wel tot aan de schooldeur', zegt Raadslid Stephan de Vries met een knipoog, 'anders vliegen de potten, pannen en pollepels straks door de huiskamers van Borger-Odoorn.


Gemeentebelangen zou graag zien dat het college meer aandacht heeft voor onze lokale (cultuur)geschiedenis. De Vries, woonachtig in Valthermond: 'Inzet op promotie van met name lokale geschiedenis. In Valthermond hebben we bijvoorbeeld Het Vervenershuis, Tractor en Werktuigen Museum Drenthe en museum ‘De Bakkersloane'. Ook hebben we nog een stuk kanaal dat veel historie met zich meebrengt.' Elders in de gemeente zijn natuurlijk meer van deze prachtige initiatieven, stichtingen en plekken met cultuur historische waarde. 


De Vries geeft in zijn woordvoering tevens aan dat hij het jammer vindt de aandacht voor het Nedersaksisch  ofwel Drents, te missen in de cultuurnota. 'Onlangs sprak er niet voor niets iemand van het Huus van de Taol in, jammer dat we hier dan in deze cultuurnota geen enkele verwijzing naar tegenkomen', zegt hij.


Het college wil bijzondere culturele activiteiten stimuleren op het Veen om zo de toerist ook verder te laten kijken dan de Hondsrug. De Vries pakt daarom zijn moment: 'Zomaar een suggestie: 'Borger-Odoorn got Talet'. Een podium aan iedereen, een (digitaal) festival gepresenteerd in een zaal of kerk, met inwoners en toeristen als publiek. Gratis toegang voor iedereen en bekendheid voor Borger-Odoorn'.


De Vries besluit zijn betoog met het aanbod dat Gemeentebelangen graag meedenkt met dit college om een verdere invulling te geven aan het cultuurbeleid van Borger-Odoorn.


Muziek: Marit Nygård

Home: Video
Scherm­afbeelding 2023-06-05 om 11.47.18.png

GEMEENTEBELANGEN BORGER-ODOORN ROEPT GEMEENTEN EN PROVINCIE OP TOT STEVIG SIGNAAL AAN RUD DRENTHE

Juni 2023

Fractievoorzitter Niek Wind van Gemeentebelangen Borger-Odoorn doet een oproep aan zijn collega raads- en statenleden om een stevig signaal af te geven richting het bestuur van de RUD (RegionaleUitvoeringsDienst) Drenthe. ‘Lange tijd dacht ik dat de RUD een containerschip was waarbij het bijsturen nou eenmaal lastiger gaat dan bij een flitsende speedboot. Maar kijkend naar wat we dit jaar van de RUD krijgen voorgeschoteld zie ik een stuurloos schip, wat niet weet wat er op zich afkomt en de blik te weinig op de toekomst richt. Daarom hoop ik dat we gezamenlijk met alle Drentse gemeenten en de provincie het Algemeen Bestuur van de RUD op te kunnen roepen om de  omgevingsdienst weer in control te brengen.’


De gemeenteraad van Borger-Odoorn vergaderde vanavond over de jaarstukken, de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de RUD Drenthe. Fractievoorzitter Niek Wind van Gemeentebelangen Borger-Odoorn gaf aan dat zijn partij zeer kritisch kijkt naar hetgeen door de RUD wordt voorgesteld aan alle gemeenten van de provincie Drenthe. Het is volgens Wind de algemene tendens dat gemeenschappelijke regelingen een extra bijdrage vragen van deelnemende partijen vanwege gestegen kosten, mede door inflatie, ‘maar de RUD laat na een heldere onderbouwing te geven waaruit blijkt dat ze zoveel extra geld nodig heeft’. 


Voor 2023 zegt de RUD Drenthe 400.000 euro extra nodig te hebben om incidentele investeringen te kunnen doen vanwege de komst van de omgevingswet. Daarnaast vraagt de Regionale Uitvoeringsdienst alle Drentse gemeenten om in 2024 fors meer te gaan betalen. Voor de in- en doorvoering van de omgevingswet zegt de RUD een plus van 7% op haar begroting nodig te hebben. Een percentage dat niet verder wordt onderbouwd dan een genoemd percentage in een landelijk onderzoek.


‘Mijn fractie krijgt sterk het gevoel dat de RUD haar taak als omgevingsdienst niet serieus neemt en niet in control is. Wij zouden een zeer stevige zienswijze willen indienen waarin we ons ongenoegen over de gang van zaken bij de RUD laten blijken. Ik heb dan ook al contact gezocht met andere politieke partijen in Drenthe met het verzoek om zich bij ons initiatief aan te sluiten en ik hoop dan ook dat andere raadspartijen hier hun collegafracties elders ook willen oproepen om mee te doen’, besluit Wind.

Home: Nieuws

Op donderdag 20 april vond de installatie plaats van Dick van Hoorn als raadslid en Chris Bol als fractieassistent. Deze benoemingen volgden op het tragische overlijden van raadslid Johan Nijmeijer. Wij willen beide heren van harte feliciteren en hen veel succes wensen in hun toekomstige taken, terwijl we gezamenlijk blijven werken aan het welzijn van alle inwoners van de Gemeente Borger Odoorn. Een groot hart voor onze Gemeente.

Home: Over ons
PHOTO-2023-04-21-20-06-12.jpg

DICK VAN HOORN

Installatie Raadslid GB-BO

PHOTO-2023-04-21-20-06-13.jpg

CHRIS BOL

Installatie Fractieassistent GB-BO

Home: Team
Home: Lijst
bottom of page