top of page

Beste leden en inwoners van Borger-Odoorn,

 

Namens het bestuur van GBO wens ik jullie een mooi, succesvol en vooral gezond 2024.

De lokale politiek was het afgelopen jaar niet erg interessant. Het huidige college komt tot nu toe met weinig nieuws en spaart vooral de kool en de geit. Helaas wordt het geld minder gespaard en dat geeft zorgen voor de toekomst.
Onze eigen fractie had een turbulent jaar.
Na de verkiezingen kregen we met Heidi Edens en Stephan de Vries twee nieuwe gezichten in de raad en de mix van oude rotten en nieuwe mensen raakte goed op dreef.
In maart kregen we een klap te verwerken met het overlijden van Johan Nijmeijer. Johan missen we enorm!
Vervolgens verloren we, met het vertrek van Daan Hooiveld  en Niek Wind, twee zeer ervaren fractieleden, die elk op hun eigen manier veel invloed hadden op de lokale politiek.

Gelukkig waren er voor de verkiezingen veel nieuwe mensen naar voren gekomen die zich aan onze partij wilden verbinden om actief te worden in de lokale politiek.
De fractie is nu met Dick van Hoorn , Eisso Kronenberg en Chris Bol weer helemaal compleet.
Harm Greven en Franciska Schoenmakers zorgen nu voor de ervaring en zijn het geheugen. Onmisbaar voor onze partij.
Er zit nu weer een hecht team in de raad dat inmiddels goed ingewerkt raakt, met elk zijn of haar eigen inbreng.
GB blijft daarmee het zout in de pap en door onze inbreng houden we de politiek lokaal.
We zijn voortgekomen uit en geworteld in de plaatselijke samenleving en zetten de inwoner centraal.

Beste mensen, we zijn niets zonder jullie en door jullie blijven we ook verbonden met de dorpen. Veel van jullie zijn lid geworden uit die betrokkenheid. Door jullie inbreng proberen we er voor te zorgen dat de besluiten in de raad aansluiten op onze behoeftes en wensen.

Het bestuur hoopt dat jullie ook komend jaar ons en de fractie op de hoogte houden van wat er speelt en wat jullie bezighoudt.
Dan kan de fractie jullie stem blijven zijn in de raad.

Denk er ook over na of je zelf actief wil mee doen. De fractie kan altijd extra ondersteuning gebruiken.


Namens het bestuur,
Freek Buijtelaar

Daan-3.jpg

RAADSLID DAAN HOOIVELD  STOPT OM TE KUNNEN AFSTUDEREN

In de pers: 5 juni 2023

Daan Hooiveld, van Gemeentebelangen, stopt per 1 september als raadslid van onze partij. Als laatste horde alvorens hij het diploma van zijn masteropleiding journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in ontvangst mag nemen, moet Daan een journalistieke stage volgen bij een landelijk of regionaal mediaplatform. In april van dit jaar ontving hij het bericht dat hij per 1 september mag beginnen als stagiair bij RTV Drenthe. Aangezien RTV Drenthe ook verslag doet van het reilen en zeilen binnen Borger-Odoorn zat er voor Hooiveld, met het oog op mogelijke belangenverstrengeling, niets anders op dan zijn ontslag in te dienen als raadslid.‘Ik vind het ontzettend jammer, maar na zoveel jaar te hebben gestudeerd, wordt het toch ook wel een keer tijd dat ik mijn diploma haal’, zegt Hooiveld, ‘dat ik daarvoor dan afscheid moet nemen van de raad van Borger-Odoorn doet me zeer, maar deze stap is toch wel erg belangrijk voor mijn persoonlijke toekomst dat ik niet anders kan dan de stap zetten’. 


In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 was Hooiveld onze lijsttrekker en mede dankzij zijn inzet is Gemeentebelangen opnieuw de grootste partij van Borger-Odoorn geworden. Fractievoorzitter Niek Wind: ‘Daarvoor zijn wij Daan erg dankbaar. De fractie en het bestuur staan dan ook volledig achter zijn keuze, natuurlijk vinden we het wel erg jammer dat Daan genoodzaakt is om ons te verlaten, maar de keuze voor zijn eigen toekomst is zeker te begrijpen.’


Hooivelds plek zal na zijn ontslag worden ingenomen door Eisso Kronenberg (64), net als Daan ook afkomstig uit Odoornerveen. ‘Ik ben blij dat Odoornerveen vertegenwoordigd blijft in de gemeenteraad van Borger-Odoorn ik kan me met Eisso dan ook geen betere opvolger wensen. Wie weet keer ik in de toekomst nog weer terug, want ik sta tot 2026 nog op de lijst van Gemeentebelangen, maar voor nu sluit ik dit hoofdstuk af’, besluit Hooiveld.

Scherm­afbeelding 2023-06-05 om 11.47.18.png

GEMEENTEBELANGEN BORGER-ODOORN ROEPT GEMEENTEN EN PROVINCIE OP TOT STEVIG SIGNAAL AAN RUD DRENTHE

Juni 2023

Fractievoorzitter Niek Wind van Gemeentebelangen Borger-Odoorn doet een oproep aan zijn collega raads- en statenleden om een stevig signaal af te geven richting het bestuur van de RUD (RegionaleUitvoeringsDienst) Drenthe. ‘Lange tijd dacht ik dat de RUD een containerschip was waarbij het bijsturen nou eenmaal lastiger gaat dan bij een flitsende speedboot. Maar kijkend naar wat we dit jaar van de RUD krijgen voorgeschoteld zie ik een stuurloos schip, wat niet weet wat er op zich afkomt en de blik te weinig op de toekomst richt. Daarom hoop ik dat we gezamenlijk met alle Drentse gemeenten en de provincie het Algemeen Bestuur van de RUD op te kunnen roepen om de  omgevingsdienst weer in control te brengen.’


De gemeenteraad van Borger-Odoorn vergaderde vanavond over de jaarstukken, de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de RUD Drenthe. Fractievoorzitter Niek Wind van Gemeentebelangen Borger-Odoorn gaf aan dat zijn partij zeer kritisch kijkt naar hetgeen door de RUD wordt voorgesteld aan alle gemeenten van de provincie Drenthe. Het is volgens Wind de algemene tendens dat gemeenschappelijke regelingen een extra bijdrage vragen van deelnemende partijen vanwege gestegen kosten, mede door inflatie, ‘maar de RUD laat na een heldere onderbouwing te geven waaruit blijkt dat ze zoveel extra geld nodig heeft’. 


Voor 2023 zegt de RUD Drenthe 400.000 euro extra nodig te hebben om incidentele investeringen te kunnen doen vanwege de komst van de omgevingswet. Daarnaast vraagt de Regionale Uitvoeringsdienst alle Drentse gemeenten om in 2024 fors meer te gaan betalen. Voor de in- en doorvoering van de omgevingswet zegt de RUD een plus van 7% op haar begroting nodig te hebben. Een percentage dat niet verder wordt onderbouwd dan een genoemd percentage in een landelijk onderzoek.


‘Mijn fractie krijgt sterk het gevoel dat de RUD haar taak als omgevingsdienst niet serieus neemt en niet in control is. Wij zouden een zeer stevige zienswijze willen indienen waarin we ons ongenoegen over de gang van zaken bij de RUD laten blijken. Ik heb dan ook al contact gezocht met andere politieke partijen in Drenthe met het verzoek om zich bij ons initiatief aan te sluiten en ik hoop dan ook dat andere raadspartijen hier hun collegafracties elders ook willen oproepen om mee te doen’, besluit Wind.

GEMEENTEBELANGEN BORGER-ODOORN REIKT HAND AAN COLLEGE

juni 2023

Tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdag 1 juni stond de cultuurnota ‘Cultuur blijft verbinden’ op de agenda. Gemeentebelangen Borger-Odoorn onderstreept deze naamgeving als geen ander. Cultuur is een goed waar we zuinig op moeten zijn en wat onze inwoners inderdaad met elkaar kan verbinden. 

In de nota wordt vooral de verbinding gemaakt met het sociaal domein. De inzet op 'Meer muziek in de klas' juicht Gemeentebelangen van harte toe. 'Maar dan wel tot aan de schooldeur', zegt Raadslid Stephan de Vries met een knipoog, 'anders vliegen de potten, pannen en pollepels straks door de huiskamers van Borger-Odoorn.


Gemeentebelangen zou graag zien dat het college meer aandacht heeft voor onze lokale (cultuur)geschiedenis. De Vries, woonachtig in Valthermond: 'Inzet op promotie van met name lokale geschiedenis. In Valthermond hebben we bijvoorbeeld Het Vervenershuis, Tractor en Werktuigen Museum Drenthe en museum ‘De Bakkersloane'. Ook hebben we nog een stuk kanaal dat veel historie met zich meebrengt.' Elders in de gemeente zijn natuurlijk meer van deze prachtige initiatieven, stichtingen en plekken met cultuur historische waarde. 


De Vries geeft in zijn woordvoering tevens aan dat hij het jammer vindt de aandacht voor het Nedersaksisch  ofwel Drents, te missen in de cultuurnota. 'Onlangs sprak er niet voor niets iemand van het Huus van de Taol in, jammer dat we hier dan in deze cultuurnota geen enkele verwijzing naar tegenkomen', zegt hij.


Het college wil bijzondere culturele activiteiten stimuleren op het Veen om zo de toerist ook verder te laten kijken dan de Hondsrug. De Vries pakt daarom zijn moment: 'Zomaar een suggestie: 'Borger-Odoorn got Talet'. Een podium aan iedereen, een (digitaal) festival gepresenteerd in een zaal of kerk, met inwoners en toeristen als publiek. Gratis toegang voor iedereen en bekendheid voor Borger-Odoorn'.


De Vries besluit zijn betoog met het aanbod dat Gemeentebelangen graag meedenkt met dit college om een verdere invulling te geven aan het cultuurbeleid van Borger-Odoorn.


Muziek: Marit Nygård

Op donderdag 20 april vond de installatie plaats van Dick van Hoorn als raadslid en Chris Bol als fractieassistent. Deze benoemingen volgden op het tragische overlijden van raadslid Johan Nijmeijer. Wij willen beide heren van harte feliciteren en hen veel succes wensen in hun toekomstige taken, terwijl we gezamenlijk blijven werken aan het welzijn van alle inwoners van de Gemeente Borger Odoorn. Een groot hart voor onze Gemeente.

PHOTO-2023-04-21-20-06-12.jpg

DICK VAN HOORN

Installatie Raadslid GB-BO

PHOTO-2023-04-21-20-06-13.jpg

CHRIS BOL

Installatie Fractieassistent GB-BO

IN DE MEDIA

Hert

UITBREIDING LAND VAN BARTJE BLIJFT HOOFDPIJNDOSSIER IN RAAD BORGER-ODOORN

13 januari 2023

GEMEENTEBELANGEN ZWAAR TELEURGESTELD DOOR BORGSTELLING VOOR SPOOKONDERNEMERS HALLENHOES

december 2022

image001exloo.jpg
Schermafbeelding 2021-09-17 om 09.49_edited.jpg

OPEN BRIEF VAN DE FRACTIELEDEN AAN DE INWONERS VAN DE GEMEENTE BORGER-ODOORN.

11 april 2022

DEZE RAADSLEDEN NAMEN AFSCHEID

11 april 2022

Schermafbeelding 2022-04-11 om 20.03.46.png
windmolen_edited.jpg

DRIE PARTIJEN BORGER-ODOORN PLEITEN VOOR TERUGKEER STRENGERE WINDMOLENNORMEN

28 januari 2022

DAAN HOOIVELD (23) TREEDT IN DE VOETSPOREN VAN ZIJN OPA EN WORDT LIJSTTREKKER GEMEENTEBELANGEN BORGER-ODOORN

10 september 2021

Daan-3.jpg
Schermafbeelding 2021-08-25 om 13.23.02.png

GEEN SLAGSCHADUW EN GELUIDSOVERLAST MEER:


GEMEENTEBELANGEN BORGER-ODOORN DIENT MOTIE IN OM WINDPARK STIL TE LEGGEN

9 september 2021

GEMEENTEBELANGEN:


'LEG WINDMOLENS IN BORGER-ODOORN LANGER STIL'

24 augustus 2021

windmolen.jpg
Simone ZW.jpg

TOERISTENBELASTING IN DRENTHE OP DE SCHOP?


BELASTING VOOR EEN TENTJE OP DE CAMPING OMLAAG, VOOR EEN VILLA OP EEN VAKANTIEPARK OMHOOG

27 mei 2021

TOERISTENBELASTING

HET MOET EERLIJKER, EEN REVOLUTIONAIR VOORSTEL

25 April 2021

Oversized Fashion
bottom of page