top of page
Johan-2.jpg

OVERLIJDEN JOHAN NIJMEIJER

Vanmorgen, 2 maart 2023, bereikte ons het trieste bericht dat ons raadslid Johan Nijmeijer onverwacht is overleden. De fractie en het bestuur van Gemeentebelangen zijn geschokt en verdrietig. Johan was sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gemeenteraadslid en heeft in de afgelopen jaren zijn politieke rol met verve vervuld. Johan was een volksvertegenwoordiger in hart en nieren en was wars van politieke spelletjes. De inhoud stond bij Johan voorop, waarbij hij het gevoel van onrechtvaardigheid niet kon verdragen.
Gemeentebelangen wenst zijn vrouw Tineke en al zijn naasten veel sterkte met dit verlies.

Advertenties Week in Week uit 7 maart

-------

Jans Hilvering.jpg

door: Daan Hooiveld

In Memoriam: Jans Hilvering


Wij zijn diep geraakt door het bericht dat Jans Hilvering, een van onze ereleden, op 82-jarige leeftijd is overleden. Jans was een échte ‘Gemeentebelanger’ – een uiterst sociale en betrokken verbinder. Overal waar hij kwam, droeg hij het gedachtegoed van Gemeentebelangen uit. Jans was bovenal een enorme familieman, zijn familie was zijn alles. Dat familiegevoel nam hij ook mee naar onze vereniging en heeft hij altijd op een bewonderenswaardige wijze weten over te brengen op onze leden.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 werd Jans Hilvering lid van Gemeentebelangen Odoorn en meteen vergaarde hij een plaatsje op de kieslijst – het was echter wel een onverkiesbare plek, want Jans keek graag even de kat uit de boom alvorens hij in het diepe zou springen. Gemeentebelangen behaalde na de verkiezingen een prachtig resultaat en werd de tweede partij. Hoewel dit destijds niet genoeg was voor een rol in de coalitie, gaf dit Jans de mogelijkheid om zichzelf in de vier daaropvolgende jaren in alle rust en in de luwte klaar te stomen voor het raadslidmaatschap in 1994.

Zo geschiedde. Gemeentebelangen werd in 1994 opnieuw de tweede partij van Odoorn, maar nu mocht de partij wél zitting nemen in het college. Kees Zwart werd wethouder, Henny van der Veen werd fractievoorzitter en Jans Hilvering werd de financiële man binnen de raadsfractie. Een half jaar later zwaaide Zwart echter af als wethouder en schoven Henny en Jans een plekje op. Jans was dus pas een half jaar raadslid toen hij door de fractie al werd benoemd tot fractievoorzitter. Een natuurtalent!

Omdat het Henny haar eerste klus in de hoedanigheid van wethouder was en er veel op haar afkwam, bood Jans haar aan om iedere maandagmiddag om 4 uur naar het gemeentehuis te komen. Een rol die hem ook als gegoten zat. Met zijn enorme betrokkenheid toonde Jans aan te bezitten over een subliem luisterend oor en was hij voor velen de ideale sparringpartner.

12 jaar lang, tot 2006, maakte Jans deel uit van de fractie van Gemeentebelangen en hield hij zich niet alleen bezig met financiële vraagstukken, maar had hij ook veel belangstelling voor een groot aantal andere onderwerpen. Deze liet hij pas los als hij het gewenste resultaat bereikt had. Want als Jans zich ergens in vastbeet, beet hij zich daar écht stevig in vast. Na zijn vertrek uit de raad nam Jans zitting in het verenigingsbestuur en werd hij benoemd tot vicevoorzitter. Die functie bekleedde hij tot zijn afscheid in 2016.

In al die jaren in het verenigingsbestuur ontwikkelde Jans zich tot alleskunner. Was er iemand jarig, dan bracht Jans een leuke attentie. Waren er verkiezingen, dan plakte Jans de posters en bracht hij verkiezingsprogramma’s rond. Ook maakte hij tot 2020 deel uit van het illustere duo Jans & Hans (Verschut), dat jarenlang onder andere samen de excursies naar lokale bedrijven organiseerde.

Het kenmerkt Jans Hilvering dat hij altijd betrokken is gebleven bij Gemeentebelangen. Ondanks zijn toenemende fysieke mankementen en steeds meer afnemende gezondheid zette hij door en bleef hij betrokken.

Wij verliezen met Jans niet alleen een échte ‘Gemeentebelanger’, maar bovenal een op-en-top familieman. Wij wensen zijn echtgenote Ziena, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen dan ook zeer veel kracht toe om dit verlies een plek te kunnen geven.

bottom of page