top of page

HART VOOR ONZE KERNWAARDEN


Betrouwbaar

We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Transparant en eerlijk, zonder aannames of ongefundeerde meningen. We spelen niet op de man, maar zijn kritisch op de inhoud.

Betrokken

We geloven binnen de gemeente Borger - Odoorn in betrokkenheid: meedenken, meevoelen, meedoen. Dat geldt voor ons én voor de inwoners. Het vergroten van die betrokkenheid voor iedereen is een groot goed voor ons. Als we allemaal meedoen hebben we een mooi leven in Borger - Odoorn.

Dichtbij
Wij zijn er om de politiek weer dichterbij en toegankelijk te maken voor alle inwoners en ondernemers in onze mooie  gemeente. Daarom zijn we makkelijk benaderbaar, laten regelmatig ons gezicht zien en nemen iedereen serieus. We luisteren goed, gebruiken duidelijke taal, stellen ons maatschappelijk op, zien iedereen als gelijkwaardig en blijven onder alle omstandigheden fatsoenlijk.

hunebed ingang.jpg

HART VOOR WONEN

Iedereen wil prettig en het liefst ook nog betaalbaar wonen, maar op dit moment zijn er te weinig woningen om aan deze wensen te kunnen voldoen. Vooral onze jonge starters maken geen enkele kans op een betaalbare huur- of koopwoning. De komende jaren staan in het teken van het fors vermeerderen van het aantal woningen. Niet alleen in Borger-Odoorn, maar ook in de rest van ons land zullen honderdduizenden woningen extra worden gebouwd. Gemeentebelangen is van mening dat deze grootschalige woningbouw er echter niet voor moet gaan zorgen dat Borger-Odoorn haar authentieke karakter verliest. Wij maken ons hier onder andere sterk voor door alternatieve woonvormen te omarmen. Denk daarbij aan het ombouwen van oude schuren tot woonruimte en het verruimen van de regels voor het wonen op recreatieparken.

HART VOOR ONZE NATUUR

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een sterke opmars van de eikenprocessierups en andere exoten. Gemeentebelangen is sindsdien voor een actieve bestrijding van deze exoot geweest. In 2020 is echter gebleken dat de kosten voor de bestrijding zo hoog oplopen, waardoor we andere dingen niet hebben kunnen doen. Daarom hebben wij besloten een koerswijziging door te maken. Gemeentebelangen zet zich volledig in voor het vergroten van de biodiversiteit in onze dorpen en rondom versteende kavels en daarom willen wij enkel op cruciale plekken, zoals scholen, nog aandacht besteden aan het actief bestrijden van exoten. Wij gaan voor groenere schoolpleinen, groenere tuinen en bloemrijkere bermen die strategischer gemaaid worden. Ook al is Gemeentebelangen van oudsher geel, wij hebben ook een zeer goed oog voor groen!

HART VOOR TOERISME

Al sinds jaar en dag trekken miljoenen toeristen naar Drenthe om te genieten van onze natuurrijke gebieden en rijke geschiedenis. Eén van de grote Drentse trekpleisters is Borger. Gemeentebelangen is blij met de toerist en de toerist is blij met Borger-Odoorn. De laatste jaren ondervinden veel inwoners van Borger-Odoorn echter hinder van de grote stroom toeristen in de toeristische dorpen, daarom wil Gemeentebelangen zich inzetten voor een betere spreiding van de toerist. Wij willen dit onder andere bewerkstelligen door andere delen van onze gemeente aantrekkelijker te maken voor de toerist. Ook de rest van Borger-Odoorn kent immers een interessante geschiedenis en onder andere met LOFAR hebben we naast de hunebedden nóg een uitstekend uithangbord.

HART VOOR VOORZIENINGEN

Als we Borger-Odoorn aantrekkelijk willen houden voor zowel inwoners en ondernemers als toeristen, zullen we ons moeten toeleggen op het in stand houden en zelfs uitbreiden van onze voorzieningen. We willen allemaal veilige fietspaden, authentieke en goed onderhouden dorpskernen en een schonere leefomgeving. Dit is voor de gemeente een zeer grote kostenpost. Gemeentebelangen wil dit onder andere gaan financieren met een eerlijker heffingsmodel voor de toeristenbelasting, waarmee de toerist, wat ons betreft, ook zwaarder belast mag worden. Door de toerist zwaarder te belasten, kunnen we onze inwoners en ondernemers minder belasten. Dat is een win-win, toch?

bottom of page