top of page
Hert

UITBREIDING LAND VAN BARTJE BLIJFT HOOFDPIJNDOSSIER IN RAAD BORGER-ODOORN

13 januari 2023

GB inbreng in de raad:

"Wij stellen dat het college ruimtelijk moet verkennen wat er kan en wil daarna de casus op inhoud wegen. GB wil niet op voorhand conclusies trekken. Wij gaan ervan uit dat het college het proces doorloopt aan de hand van de kaders van de raad waarbij wij inwonersparticipatie/leefbaarheid/ en economie van groot belang vinden. Er zal nog een informatiebijeenkomst worden georganiseerd en tevens komt er een bestemmingsplanwijziging in de raad".

bottom of page